Autori Mart postitused

Külaväljakule istutati 102 puud

Enne jaani tõmmati joon alla külaplatsi haljastustöödele, mille käigus rajati väljakule hekid ja istutati viljapuud.

  1. mail toimunud suurel vihmasel talgupäeval rajasid talgulised külaväljaku äärde 32- ja 6meetrised istutusalad elupuuhekkidele ning istutasid maha kokku 55 elupuutaime ja 40 lodjap-põisenelat. Lisaks hekkide rajamisele said väljakule istutatud jõulukuusk ning kirsi-, ploomi- ja õunapuud. Kokku sai mulda 102 istikut. Tänaseks on kõik taimed kenasti kasvama läinud ja esimesed kirsimarjadki puul küpsemas. Loodame, et kõik väljakul käijad hoiavad meie pisikesi puid, et need saaks kasvada suureks ja rõõmustada meid oma viljadega.

Täname kõiki vabatahtlikke, kes nii talgutel kui ka hilisematel järeltöödel abiks olid!

Pilte meie haljastustöödest saab vaadata Tuulepesa küla Facebooki-grupis ja galeriis.

Külaväljaku haljastusprojekti rahastas rahandusministeerium kohaliku omaalgatusprogrammi vahenditest.

rm-kysk_logo_reg_toetuseks_suur_sygis2015

Kutse MTÜ Tuulepesa Külaseltsi üldkoosolekule

  1. mail kell 19.00 toimub külaplatsil MTÜ Tuulepesa Külaselts üldkoosolek.

Koosoleku päevakorras on kolm punkti:

1) MTÜ juhatuse valimine;

2) aastaaruande kinnitamine;*

3) ülevaade aasta jooksul tehtust ning lahtistest teemadest (Telia kaabli toomine külla, tänavavalgustuse rajamise perspektiivid, külaplatsi edasine arendamine).

MTÜ  kõrgeimaks organiks on liikmete üldkoosolek. Et koosoleku toimumiseks vajalik kvoorum saaks kokku ning päevakorras olevad punktid saaksid teie heakskiidu ja nõusoleku edasi liikumiseks, on iga liikme osalemine üldkoosolekul oluline. Samuti oleks hea, kui võimalikult paljud elanikud saaksid otsuste tegemisel kaasa rääkida. Palun leidke see aeg ja olge isiklikult kohal. Kui te püsti seista ei soovi, soovitame kaasa võtta oma istumisaluse.

* Aastaaruanne on saadetud koos kutsega liikmetele e-kirjaga. Trükitud aruandega on võimalik tutvuda ka enne koosoleku algust.

Ootame kõiki haljastustalgutele 14. mail!

Laupäeval, 14. mail kell 10.00 ootame kõiki külaelanikke külaväljakule talgutele.

Kevadtalgute raames rajame külaväljaku servadesse kaks elupuuhekki ja ühe lodjap-põisenela heki, et anda rohkem privaatsust nii väljakuga piirnevate kodude elanikele kui ka väljakul viibijatele. Selleks et väljak oleks veelgi kodusem, istutame platsile jõulukuuse ja erinevad viljapuud. Kaasa palume võimalusel võtta labidas ja aiakäru, hea tuju loomulikult ka. Iga kätepaar on oluline, sest tööd on palju. Mida rohkem meid aga on, seda kiiremini saab töö tehtud.

MTÜ Tuulepesa Külaselts projekti „Tuulepesa külaväljaku haljastamine“ rahastab rahandusministeerium kohaliku omaalgatuse programmi vahenditest. Projekt sai toetuse kohaliku omaalgatusprogrammi 2015. aasta sügisvoorust.

rm-kysk_logo_reg_toetuseks_suur_sygis2015

Külaväljaku haljastusprojekt sai toetuse

MTÜ Tuulepesa Külaselts allkirjastas 7. detsembril Harju Maavalitsusega Tuulepesa külaväljaku haljastusprojekti ellu viimiseks toetuse eraldamise lepingu.

Külaselts taotles külaväljaku haljastamiseks kohaliku omaalgatusprogrammi 2015. aasta sügisvoorus toetust 1224,00 eurot. Projekti eeldatav kogumaksumus on 1380,81 eurot, millest 156,81 eurot on külaseltsi omaosalus. Külaväljaku haljastusprojekti raames on väljaku servadesse plaanitud rajada kaks elupuuhekki ja üks lodjap-põisenela hekk ning istutada platsile jõulukuusk ja mõned ploomi-, kirsi- ning õunapuud. Elupuuhekkide alla rajatakse ka multšiga kaetud istutusalad. Projekti rahastab rahandusministeerium kohaliku omaalgatuse programmi vahenditest.

Väljaku haljastamisprojekt saab teoks 2016. a kevadel talgutööna, täpsem ajakava selgub aprillis. Külaplatsi haljastustalgutele ootame appi kõiki külaelanikke.

rm-kysk_logo_reg_toetuseks_suur_sygis2015

Jaanid tõid küla kokku

Tänavused jaanid olid Tuulepesale erilised, sest esimest korda saime süüdata küla ühise jaanitule ja seda äsja valminud külaväljakul.

Tuulepesa sotsiaalmaad võib nüüd juba uhkusega nimetada külaväljakuks, sest külaelanike ühisel pingutusel on võsase ja soise maatüki asemele rajatud avar väljak. Päev enne suve algust sai valmis ka maakividest lõkkease, kus ohutult suvisel pööripäeval lõket põletada. Ja 21. juunil see süttiski!

Sel ajal kui saunabussi saun ja kümblustünn veel küdesid, juhatas peo meeleolukalt sisse meie oma küla poisi Lauri ansambel „Wismari poisid“. Ettenägelikud valmistasid kohapeale toodud kaseokstest vihtasid ning neiud said endile lopsakad pärjad punuda. Erinevad mõõduvõtmised näitasid, et küla kõige vägevamad mehed elavad Briisi teel – nemad tirisid endale koju köieveo võidu ning Briisi tee pered olid kiiremad ka kotijooksus. Veelgi enam, võimsaimad saapaheitedki tegid Briisi tee elanikud: nii meeste- kui ka naiste võit läks siin perekond Korbi peresse!

Vaata meeleolukat pildigaleriid: Jaanid 2015

Sel erilisel õhtul oli külaväljak täis meie oma küla inimesi, kes tulid siia rõõmuga. Aitäh tublidele talgutööde tegijatele eesotsas Mardiga, tänu kellele sai külaväljak suve alguseks nii valmis!

Projekti rahastas siseministeerium kohaliku omaalgatuse programmi vahenditest.

KYSK-Sisemin_logo_reg_toetuseks

Külaväljak saab aia ümber

Saime Harju Maavalitsusest 22. mail teate, et meie projekt „Aed Tuulepesa mängu- ja tervisespordiväljaku ümber“ saab siseministeeriumi kohaliku omaalgatusprogrammi rahastuse.

Siseministeerium rahastab omalt poolt 2000 euroga meie projekti, mille käigus paigaldatakse külaväljaku ümber võrkaed. Külaväljaku atraktsioonide paigaldamistööde lõppemise järel tuleb enne võrkaia paigaldamist talgutööna täita ja korrastada külaväljaku uue kraavi perved, samuti on ootame vabatahtlikke abitöödele aia paigaldamisel. Aia rajamiseks vajaminev materjal ja paigaldustööd on tellitud ettevõttelt Aiapiirded OÜ. Kõik külaväljaku praeguse etapi paigaldustööd peaksid olema tehtud jaanipäevaks.

KYSK-Sisemin_logo_reg_toetuseks