Kutse MTÜ Tuulepesa Külaseltsi üldkoosolekule

  1. mail kell 19.00 toimub külaplatsil MTÜ Tuulepesa Külaselts üldkoosolek.

Koosoleku päevakorras on kolm punkti:

1) MTÜ juhatuse valimine;

2) aastaaruande kinnitamine;*

3) ülevaade aasta jooksul tehtust ning lahtistest teemadest (Telia kaabli toomine külla, tänavavalgustuse rajamise perspektiivid, külaplatsi edasine arendamine).

MTÜ  kõrgeimaks organiks on liikmete üldkoosolek. Et koosoleku toimumiseks vajalik kvoorum saaks kokku ning päevakorras olevad punktid saaksid teie heakskiidu ja nõusoleku edasi liikumiseks, on iga liikme osalemine üldkoosolekul oluline. Samuti oleks hea, kui võimalikult paljud elanikud saaksid otsuste tegemisel kaasa rääkida. Palun leidke see aeg ja olge isiklikult kohal. Kui te püsti seista ei soovi, soovitame kaasa võtta oma istumisaluse.

* Aastaaruanne on saadetud koos kutsega liikmetele e-kirjaga. Trükitud aruandega on võimalik tutvuda ka enne koosoleku algust.