Arhiiv kuude lõikes: juuli 2014

Sotsiaalmaa servas on nüüd uus kraav

2. juulil löödi kopp maasse ja sotsiaalmaale rajati uus kraav, mis ühendati ka Tuulevarju tee 3 krundil oleva kraavi kaudu Tuulevarju tee äärse kraaviga.

Tööde eesmärk oli sotsiaalmaa ja sellega piirnevate kruntide liigniiskuse probleemi leevendamine.  Ühtlasi planeeriti projektis kraav senise kraavi asemel sotsiaalmaa krundi serva poole, et tekitada juurde kasutuskõlblikku külaväljaku pinda.

Tööde kogumaksumus oli 2580 eurot, millest 2000 eurot eraldas projekti läbiviimiseks Kohaliku Omaalgatusprogrammi kaudu Harju Maavalitsus.

KYSK-Sisemin_logo_reg_toetuseks