Arhiiv kuude lõikes: märts 2013

Sotsiaalmaa on nüüd Tuulepesa Külaseltsi oma!

28. märtsil 2013 sõlmisid elurajooni arendaja OÜ General DataComm International ja Tuulepesa Külaselts lepingu, millega kustutati varem sõlmitud pikaajaline tasuta rendileping ning anti maa külaseltsi omandisse.

Sotsiaalmaa väljaehitamiseks EASi regionaalsete investeeringute programmist soovitud toetuste taotlemise nõuetele vastamiseks ei piisanud pikaajalisest rendilepingust, vaid maa pidi olema MTÜ omandis.  Selline kokkulepe õnnestus arendajaga sõlmida ning maa anti MTÜ-le tasuta üle.

Arendaja andis selle MTÜ-le tasuta üle tingimusel, et kümme aastat ei tohi MTÜ maa sihtotstarvet muuta ega maad võõrandada. Selle tagamiseks seati maale hüpoteek 22000 eurot. Hüpoteegiga ei kaasne olulisi riske, kuna tingimuste rikkumine on 100% MTÜ kontrolli all.

Valmis külaväljaku projekt

Valmis külaväljaku lõplik projekt, mis sai 21. veebruaril vallalt ka ehitusloa. Väljaku projekteeris TipTipTap OÜ, projekteerimine toimus KOP-i toel.

2012 juunis toimunud perepäeval puhastati talgute käigus sotsiaalmaa võsast ning peeti mõttetalgud väljaku kontseptsiooni loomiseks. Oma soovid panid paberile ka küla lapsed, joonistades oma unistuste mänguväljakut. Külaelanike soovid kaardistas TipTipTap OÜ esindaja Liisi Loigom.

Augustis alanud projekteerimise käigus leiti lahendus muu hulgas sotsiaalmaa pinnase kuivendamiseks. Külaväljakule on planeeritud väikelasteala, võimlemisatraktsioonid, erinevad palliväljakud ja rularamp. Väljakule tuleb ka lõkkeplats ning varjualune.

KYSK-Sisemin_logo_reg_toetuseks